ЛИЧЕН СЪСТАВ И ТРЗ

Счетоводна кантора

Корект Партнърс

Предлага следните услуги по управление на Личен състав и ТРЗ:

Личен Състав и ТРЗ услуги Пловдив

 

  •  Цялостно администриране на персонала – назначаване на трудов договор, регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП, изготвяне на досиета на служителите в дружеството.
  • Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори, Договори за управление и контрол, Допълнителни споразумения.
  • Съставяне на рекапитулации, ведомости и фишове за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари.
  • Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи за заплати и осигуровки.
  • Изготвяне и подаване на Декларации образец 1 и 6.
  • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на дружеството.
  • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството
Личен Състав и ТРЗ услуги Пловдив

Вземане на документи от офиса на клиента

Ние знаем, че Вашето време е ценно, именно поради тази причина предлагаме тази услуга. С предварителна уговорка ние можем да посещаваме веднъж или два пъти месечно /в зависимост от спецификата на дружеството/ Вашият офис, магазин или търговски обект.